Çinko

ANASAYFA Çinko

Çinko 

Çinko alaşımları döküm alaşımları (Casting Alloys) ve yoğrulabilir/işlenebilir alaşımlar (Wrought Alloys) olarak temelde iki ana başlık altında incelenirler; Çinkonun kurşun, bakır ve kadminyum ile oluşturduğu alaşımları kapsayan işlenebilir alaşımlar grubundan farklı olarak döküm alaşımları grubundaki alaşımlar kendi içlerinde de ikiye ayrılmaktadırlar. Geleneksel çinko dökümde %4Al miktarı önemli iken ZA(Çinko-Alüminyum) döküm alaşımlarında alüminyum miktarına (ağırlıkça yüzdesine) bağlı olarak farklı alaşımlar bulunmaktadır 


Fotoğraf Galeri